1.       Sprzedawca realizuje Dostawę zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.       Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

3.       Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych, a jego rozpoczęcie następuje od dnia zawarcia Umowy. Termin realizacji dostawy wynosi od 21 do 60 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy podany jest na karcie każdego produktu. Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów.

4.       Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem transportu własnego, przy użyciu operatora pocztowego bądź za pośrednictwem innego podmiotu trzeciego na adres, który został wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5.       Sposób transportu, o którym jest mowa w ust. 4, o ile nie umożliwiono Klientowi opcji wyboru w Sklepie, pozostaje w wyłącznej decyzyjności Sklepu.

6.       W dniu wysłania zamówionego Towaru do Klienta przekazywana jest telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.       Zaznacza się, że szkody powstałe w trakcie transportu rozpatrywane są przede wszystkim przez podmiot dostarczający, a nie samego Sprzedawcę – z wyłączeniem wypadków transportu własnego Sprzedawcy. Kupujący w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania przy dostawie winien spisać protokół szkody przy osobie dostarczającej. W wypadku dostawy kurierem Sprzedawca zobligowany jest przedstawić kurierowi dowód na powstanie szkody w trakcie transportu. W związku z tym możliwe jest, że w przypadku nie okazania protokołu reklamacja nie zostanie uznana.

8.       Informujemy nadto, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń lub ubytków przesyłki bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto Informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany na wstępie adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

9.       Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10.    Faktura VAT wystawiana jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

11.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, w uzgodnionym terminie, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

12.    Odbiór zamówionego Towaru musi zostać potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy przez Kupującego.

§  6  Płatności

 

1.       Wszystkie ceny, które zamieszczane są przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2.       Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią zawsze ceny brutto. Wskazane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą ze Sprzedającym Umową sprzedaży. O wszystkich dodatkowych kosztach Klient każdorazowo będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

3.       Cena wskazana przy każdym prezentowanym Towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena ta jest wiążąca zarówno dla Kupującego jak i Sprzedającego.

4.       Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wielkości, formy dostawy, oraz gabarytów przesyłki. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu bądź bezpośrednio u Sprzedającego.

5.       Brak wskazania ceny wysyłki (dostarczenia) określonego produktu oznacza, że dla danego produktu, bądź grupy produktów cena zostanie ustalona indywidualnie zgodnie z ust. 4.

6.       Sprzedawca zastrzega, przy tym, że w wypadku transakcji w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sklep, a co za tym idzie, w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta. Tym samym w wypadku zwrotu towaru przez Kupującego, bez uzasadnionej przyczyny, koszty odesłania towaru w takim wypadku pokrywa zawsze Kupujący.

7.       Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu ani ich montażu, w przypadku gdy zakupione towary takiego montażu wymagają.

8.       Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.

9.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) 
    KaRo Kamil Michalski
    Numer konta: 26109011440000000134512169
  • - płatność przy odbiorze